วันที่ 9 เมษายน 2564 มาตราการด้านสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564

มาตราการด้านสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz