เป็นหนี้ แต่ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ผลของการหยุดจ่ายหนี้ร้ายแรงกว่าที่คิด

หลายคนกู้หนี้ยืมสินมาจำนวนมาก ๆ แต่เมื่อถึงเวลาก็กลับไม่จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากหมุนเงินไม่ทัน ในช่วงแรกอาจมีการกู้หนี้ยืมสินมาโปะ แต่พอนานวันเข้าสถานะการเงินเริ่มไม่มั่นคงและ “หยุดจ่ายหนี้” โดยที่ไม่อาจรู้เลยว่าผลกระทบจากการหยุดจ่ายหนี้ที่จะตามมาจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้าง

ความเสียหายจากการหยุดจ่ายหนี้

เมื่อคุณหยุดจ่ายหนี้เมื่อไหร่ หนี้ของคุณจะเปลี่ยนจากหนี้ดีที่ชำระหนี้ตรงตามเวลามาตลอด กลายเป็นหนี้เสียโดยทันที และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบไปถึงเครดิตการเงินของคุณเองด้วย และมีค่าเสียหายอื่น ๆ ตามมา เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เป็นต้น

การหยุดจ่ายหนี้ส่งผลกระทบไม่ว่าจะด้านการเงิน และสภาวะจิตใจของเรา ยิ่งถ้าหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เรามาดูผลกระทบจากการหยุดจ่ายหนี้กันว่าจะส่งผลร้ายแรงต่อตัวเราอย่างไร

1. เสียเครดิตการเงิน
การหยุดจ่ายหนี้จะส่งผลต่อการยื่นขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต เพราะสถาบันทางการเงินจะต้องตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมาของเราว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้และมีวินัยทางการเงินมากเพียงพอหรือไม่

2. เสียโอกาสการทำธุรกรรมทางการเงิน
ความเสียหายนอกจากการที่ต้องจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ขอกู้สินเชื่อยากขึ้นแล้ว การหยุดจ่ายหนี้ทำให้ลดโอกาสการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร เพราะความน่าเชื่อถือจากประวัติการเงินหรือประวัติการชำระหนี้ที่สถาบันทางการเงินตรวจสอบก็จะน้อยลงตามด้วย

3. เสียทรัพย์สินหากมีการฟ้องร้อง
การเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาหนี้สินด้วยการหยุดจ่ายหนี้ ซึ่งหากไม่ชำระเป็นระยะเวลานาน ๆ คุณอาจจะโดนสถาบันทางการเงินฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนหนี้ และร้ายแรงอาจถึงขั้นเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งหากไปถึงขั้นขึ้นศาล ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกระบวนการในการดำเนินการอีก และไม่รู้ว่าคำพิพากษาจะจบลงหรือสิ้นสุดเมื่อไหร่

ทำอย่างไรเมื่อต้องแบกรับภาระหนี้เยอะแต่ไม่อยากให้ประวัติการเงินไม่ดี

ถ้ารู้ตัวว่าตอนนี้แบกรับภาระหนี้ที่มากเกินความจำเป็นและสวนทางกับรายรับที่มีอย่างแรกเลยคือ “อย่าหนีหนี้” เพราะนี่ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงซึ่งได้ไม่คุ้มเสียกันอย่างแน่นอน ในปัจจุบันมีทางออกสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่เยอะ เช่น 1. เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อกาทางออกร่วมกัน 2. ไกล่เกลี่ยขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้ 3. ติดต่อคลินิกแก้หนี้ by SAM เป็นต้น

การหยุดจ่ายหนี้มีผลเสียมากกว่าผลดี หากใครที่เคยได้ยินมาว่า จ่ายหนี้ไม่ไหวให้หยุดจ่ายหนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อย่าหลงเชื่อและเมื่อรู้สึกว่ากำลังประสบปัญหาหนี้สินให้เข้าหาธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้หนี้หมดลงโดยเร็ว