ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป Flash Express

บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป Flash Express

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
โดยผู้ใช้บริการสามารถทำรายการขอตรวจข้อมูลเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน Flash Express ในหน้าบริการ Flash Money

ผู้ใช้บริการทำตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอ โดยเลือกประเภทรายงาน ได้ 2 แบบ
– รายงานข้อมูลเครดิต
– รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 แบบ
– รับรายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง (NCB e-Credit Report)
– รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)
โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว รายงานจะจัดส่งไปยังอีเมล หรือที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้

เงื่อนไขในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขของ Flash Money และยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการด้วยวิธีการ DIP CHIP จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ Flash Money เป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว1. ขั้นตอนการเข้าโมบายแอป FlashExpress

Download แอป FlashExpress และทำการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบโดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัสยืนยัน ไปที่ หน้า “โปรไฟล์”

 

2. ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าหลักบริการแฟลช มันนี่และการยืนยันตัวตน

เลือกเมนู แฟลช มันนี่ ก่อนใช้บริการขอตรวจเครดิตบูโร ต้องผ่านการยืนยันตัวตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ Dip Chip กระบวนการ Dip Chip ทำตามใน APP แจ้งรายละเอียดสอบถาม customer service

 

3. กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิต

เข้าสู่หน้าหลัก แฟลช มันนี่ และเลือกเมนู ขอตรวจเครดิตบูโร เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิต”และช่องทางการรับข้อมูล “จัดส่งทางอีเมล ” หรือ “จัดส่งทางไปรษณีย์” อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกด “ฉันได้อ่านทั้งหมด และยินยอม”

 

อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอ ข้อมูลเครดิต และกด “ยืนยัน” ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และเลือก “QR Payment” เพื่อทำการชำระเงิน ใส่ PIN ยืนยันการทำรายการ

 

ชำระเงินโดย QR Code ระบบทำการ Save Image ลูกค้าสามารถเช็กได้ใน App ทุกเวลาและสามารถทำการลงอัลบั้มรูปของเครื่องมือถือ

 

4. กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

เลือกเมนู ขอตรวจเครดิตบูโร เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง”และช่องทางการรับข้อมูล “จัดส่งทางอีเมล ” หรือ “จัดส่งทางไปรษณีย์” อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกด “ฉันได้อ่านทั้งหมด และยินยอม”

 

อ่านรายละเอียดตัวอย่างเครดิตสกอร์ริ่ง อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอ ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง และกด “ยืนยัน” ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และเลือก “QR Payment” เพื่อทำการชำระเงิน

 

ใส่ PIN ยืนยันการทำรายการ ชำระเงินโดย QR Code ระบบทำการ Save Image ลูกค้าสามารถเช็กได้ใน App ทุกเวลาและสามารถทำการลงอัลบั้มรูปของเครื่องมือถือ