เครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) สำหรับบุคคลธรรมดา

เครดิตสกอริ่ง หรือ คะแนนเครดิต

คือ ตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้ โดยใช้วิธีการทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด