ข้อความต้อนรับ

|

วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่อสาธารณชนในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ในอนาคตอันใกล้นี้ “บริษัทข้อมูลเครดิต” จะเป็นสิ่งคุ้นเคยในวงการธุรกิจไทย สำหรับความเป็นมานั้น เราจะพบว่าบริษัทข้อมูลเครดิตได้ตั้งขึ้นมานานนับศตวรรษในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นบทพิสูจน์อย่างดีถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้ข้อมูลเครดิตได้รับ นอกจากนี้ บริษัทข้อมูลเครดิตยังได้เอื้อประโยชน์ในการประเมินความเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อและช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อด้วย สำหรับประโยชน์ในระยะยาว บริษัทข้อมูลเครดิตยังช่วยตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการฉ้อฉลในการกู้ยืมอีกด้วย

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับท่าน ในการใช้เครดิตข้อมูลเครดิตของท่านอย่างเป็นประโยชน์ และชาญฉลาดต่อไป

ติดต่อ: คุณสุรพล โอภาสเสถียร (CEO)
SurapolO@ncb.co.th