ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป SME D BANK ธนาคาร SME D BANK

ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป SME D BANK ธนาคาร SME D BANK

กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อและบัญชีเงินฝากแล้ว

คลิกที่เมนู “ตรวจเครดิตบูโร” เลือกประเภทรายงานได้ 2 แบบ
    – รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)
    – รายงานข้อมูลเครดิต
รับรายงานได้ 2 วิธี
    – ทางอีเมล (ภายใน 3 วันทำการ)
    – ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)

หมายเหตุ :
    – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านโมบาย แอปพลิเคชันได้ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สาขา หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เท่านั้น
    – รายละเอียดเพิ่มเติม www.smebank.co.th หรือ โทร. 1357

 

1.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application และการ Authentication ผ่าน NDID
2.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อและบัญชีเงินฝากแล้ว
3.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต และรับข้อมูลทางอีเมล
4.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต และรับข้อมูลทางไปรษณีย์
5.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิต และรับข้อมูลทางอีเมล
6.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิต และรับข้อมูลทางไปรษณีย์
7.ตัวอย่างหน้าจอ กรณี Error
8.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง E-Mail Address
9.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร
10.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ (ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สาขา หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เท่านั้น)

 

1.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application และการ Authentication ผ่าน NDID

 

2.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อและบัญชีเงินฝากแล้ว

3.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต และรับข้อมูลทางอีเมล

 

4.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต และรับข้อมูลทางไปรษณีย์

5.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิต และรับข้อมูลทางอีเมล

6.กรณีขอรายงานข้อมูลเครดิต และรับข้อมูลทางไปรษณีย์

7.ตัวอย่างหน้าจอ กรณี Error

8.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง E-Mail Address

9.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร

10.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ (ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สาขา หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เท่านั้น)