นโยบายคุกกี้

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผู้ใช้งานภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่ NCB ใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของ NCB ได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วย NCB สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ NCB ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีผู้ใช้งานภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ NCB เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งาน และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของ NCB
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ NCB สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้งาน ปรับให้เว็บไซต์ของ NCB ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ผู้ใช้งาน
มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

  • คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานปิดเบราว์เซอร์
  • คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้งานทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของ NCB ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากผู้ใช้งานต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

ผู้ใช้งานสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้โดยการตั้งค่า ดังนี้
Cookies settings in Chrome
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666)
Cookies settings in Firefox
(https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)
Cookies settings in Safari
(https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) and iOS (https://support.apple.com/en-us/HT201265)
Cookies settings in Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10)

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
NCB มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แก้ไข หรือเปิดเผยโดยผู้ไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ระบบและนโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ NCB

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง NCB จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

รายละเอียดการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
E-mail: DPO@ncb.co.th

คุกกี้ที่มีการใช้งานของเว็บไซต์ www.ncb.co.th มีดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

Cookies Type Cookies Name Provider
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

(Strictly Necessary Cookies)

 

wpsp_cookie_7b0cf41493 WordPress Splash Page (Welcome Page) Once per session
ncb_popup_close_1 WordPress Popup Cookies (1 Day)
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) _gat_UA-101417271-1 Google Analytics
คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) _fbp Facebook Pixel (90 Days)