ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  

* บุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) / นิติบุคคล / นิติบุคคล (มอบอำนาจ) / ชาวต่างชาติ
**นิติบุคคลยังใช้บริการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ด้วย

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อกชั้น 3  (BTS อารีย์ ทางออก 1)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  

*บริการตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) เท่านั้น

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ห้างเจเวนิว (นวนคร) ชั้น 1

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ

ฝ่ายบริการเจ้าของข้อมูล
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 

Email: consumer@ncb.co.th
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์: 0-2095-5800
สนใจร่วมเป็นสมาชิก
โทรศัพท์: 0-2095-5800
Email: sale@ncb.co.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล consumer@ncb.co.th

หรือ Call Center 0-2643-1250