7 วิธีช่วยจัดการรายรับรายจ่าย สร้างแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมาคุณได้เริ่มทบทวนเรื่องการเงินของตนเองกันแล้วหรือยัง?

การทบทวนแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้หรือภาระค่าใช้จ่าย จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถวางแผน และปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับในบทความนี้ เรามี 7 วิธีมาแนะนำแนวทางการวางแผนการเงินที่อาจจะไม่ใช่วิธีใหม่ แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจภาพรวมการวางแผนการเงิน และสามารถจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2567 อย่างแน่นอน

1. มองหาเครื่องมือหรือผู้ช่วยในการวางแผนการเงิน
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการการเงินมากเท่าไหร่นัก การมีแอปพลิเคขันสำหรับจัดการในเรื่องของการบันทึกรายรับรายจ่าย จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการเงินมากมายที่จะช่วยลดเวลาการวางแผนการเงินได้มากขึ้น

2. การกำหนดเป้าหมายการเงินใหม่
วางแผนและตั้งเป้าหมายทางการเงินใหม่ ตั้งแต่การออมเงิน การจัดการภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภาระหนี้สิน และเช็กลิสต์ทรัพย์สินที่มีเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแนวทางการเงินของตนเองในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ

3. จัดสรรงบประมาณได้มีประสิทธิภาพ
กำหนดงบประมาณรายจ่ายที่เหมาะสมและเป็นไปได้กับตนเอง ที่สามารถทำตามได้ในทุกวันและทุกเดือน โดยเริ่มต้นจาก รายจ่ายประจำคงที่ รายจ่ายในชีวิตประจำวัน และเงินสำรองฉุกเฉิน

4. เคลียร์หนี้เพื่อปลดภาระ
ใครที่มีภาระหนี้สินจำนวนมาก ๆ ในปีหน้าเป็นการเริ่มต้นจัดการและเคลียร์หนี้ให้หมด โดยเฉพาะคนที่มีหนี้หลายแห่ง ให้เริ่มต้นจากการสะสางหนี้ที่เหลือน้อยที่สุดไล่ไปหนี้ที่จำนวนมากที่สุด

5. ศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจัง
โอกาสที่จะทำให้เงินงอกเงยไม่ใช่เพียงแค่ทำงานหนักมี Active Income แต่ Passive Income ปล่อยให้เงินได้ทำงานบ้างก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้มีเงินเก็บออมได้มากขึ้น ควรเริ่มต้นศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ้น กองทุน ประกันสะสมทรัพย์ เป็นต้น

6. วางแผนสำหรับเพื่อปรับแผนการออมเงินระหว่างปี
การวางแผนการเงินไม่ควรตั้งเป้าหมายหรือกำหนดแนวทางไว้ทางเดียว เราควรมีแผนการเงินสำรอง เช่นการตั้งเป้าหมายการออมเงิน เทคนิคการออมเงิน ในกรณีที่แนวทางแรกที่เราวางแผนแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่สามารถทำตามแนวทางที่วางแผนได้ อย่างน้อยแผนสำรองที่คิดไว้ก็จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เช่นกัน

7. วางแผนจัดการลดหย่อนภาษี
ในทุกปีเราต้องมีการยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ตรงตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และสำหรับผู้ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษี ก็ต้องวางแผนภาษีโดยหาวิธีการลดหย่อนภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และรูปแบบการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดี โอกาสที่จะได้เงินคืนภาษีก็มีด้วยเช่นกัน

การทบทวนการเงินในทุกปีเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นมุมมองในการเตรียมสร้างวิธีการวางแผนการเงินในปี 2567 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเลือกแนวทางตามความเหมาะสมของตนเองให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น