ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง

บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง  
– รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ภายใน 24 ชั่วโมง
– รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ภายใน 7 วันทำการ)

เลือกประเภทรายงานได้ 2 แบบ
– รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)
– รายงานข้อมูลเครดิต

 1. รายงานข้อมูลเครดิตจัดส่งไปรษณีย์

1.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 1.2 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร 1.3 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1.4 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 1.5 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 1.6 ตรวจสอบ slip การทารายการ กดกลับหน้าหลักเพื่อกลับสู่เป๋าตังเปย์

 

1.7 ตรวจสอบ slip ที่บันทึกลงในเครื่อง

 

2. รายงานข้อมูลเครดิต จัดส่ง Email

2.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 2.2 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร 2.3 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

2.4 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 2.5 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 2.6 ตรวจสอบ slip การทำรายการ กดกลับหน้าหลักเพื่อกลับสู่เป๋าตังเปย์

 

2.7 ตรวจสอบ slip ที่บันทึกลงในเครื่อง

 

3. รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 1 ฉบับ จัดส่งไปรษณีย์

3.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 3.2 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร 3.3 ตัวอย่างคะแนนเครดิต

 

3.4 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 3.5 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 3.6 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง

 

3.7 ตรวจสอบ slip การทำรายการ กดกลับหน้าหลักเพื่อกลับสู่เป๋าตังเปย์ 3.8 ตรวจสอบ slip ที่บันทึกลงในเครื่อง

 

4. รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 1 ฉบับ จัดส่ง Email

4.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 4.2 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร 4.3 ตัวอย่างคะแนนเครดิต

 

4.4 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 4.5 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 4.6 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง

 

 

4.7 ตรวจสอบ slip การทำรายการ กดกลับหน้าหลักเพื่อกลับสู่เป๋าตังเปย์ 4.8 ตรวจสอบ slip ที่บันทึกลงในเครื่อง

 

5. กรณีลูกค้า IAL ต่ากว่า 2.3 (Phase1 MAR/2023)

5.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 5.2 แสดง Pop-up ไม่สามารถทำรายการได้

 

6. กรณีลูกค้า IAL ต่ากว่า 2.3 (Phase2 Q2/2023)

6.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 6.2 แสดง Pop-up กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการนี้ 6.3 แสดงหน้าจอเตรียมสแกนใบหน้า

 

6.4 สแกนใบหน้า 6.5 แสดงหน้าจอสถานะการยืนยันตัวตน 6.6 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร

 

7. ขั้นตอนการ Verify Email

7.1 เข้าสู่หน้าหลักเป๋าตังเปย์ 7.2 เข้าสู่หน้าจอตรวจเครดิตบูโร กดยืนยันอีเมล 7.3 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง

 

7.4 กรอกอีเมล 7.5 ใส่ OTP ที่ได้รับจากอีเมล 7.6 แสดงหน้าจอยืนยันอีเมลสำเร็จ

 

8. ขั้นตอนแก้ไขที่อยู่

8.1 หน้าตรวจเครดิตบูโร กด “แก้ไขที่อยู่” 8.2 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 8.3 แก้ไขที่อยู่ และกดปุ่มบันทึก

 

8.4 เมื่อแก้ไขที่อยู่สำเร็จระบบจะพากลับมายัง หน้าจอ ตรวจเครดิตบูโร

 

9. ขั้นตอนการ แก้ไขเบอร์มือถือ

9.1 ขั้นตอนการ แก้ไขเบอร์มือถือ 9.2 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 9.3 กด “แก้ไขข้อมูล”

 

9.4 ที่ข้อมูลการติดต่อ เลือก 9.5 ที่เบอร์มือถือเลือก 9.6 ทำการแก้ไขเบอร์มือถือ

 

9.7 กรอก OTP ที่ได้รับจากเบอร์มือถือที่ท่านเปลี่ยน 9.8 ระบบแสดงผลการแก้ไขเบอร์มือถือสำเร็จ กดปุ่ม “ใส่ PIN เพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง” 9.9 ใส่รหัส PIN เป๋าตัง

 

9.10 เข้าสู่หน้าแรก เป๋าตัง