ตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

รับคำขอตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์
ทุกแห่งทั่วประเทศ ใช้บัตรประชาชนของตนเอง ค่าบริการรายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

*เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น

หากต้องการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุป รอรับได้ทันที ….ฟรี! ค่าบริการ

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการเพิ่มเติม ที่ www.thailandpost.co.th