ตรวจเครดิตบูโรที่ไหน

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

ตรวจเครดิตบูโรต้องรู้

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Report) ทางอีเมล  สามารถเลือกแบบตรวจรายงานข้อมูลเครดิต หรือ เครดิตสกอริ่งได้ด้วยตนเอง - เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง - เบอร์โทรศัพท์มือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) - อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงานแบบ e-Credit Repot) บริการฟรี...วันนี้ - 30 ธ.ค. 63 https://youtu.be/x-KM_36qWRI

การบริหารจัดการเงิน “ใครมีหนี้อยู่ควรจัดการอย่างไร?”

Ep.2 มาฟัง “คุณสุรพล โอภาสเสถียร” ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร มาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ว่า “ใครมีหนี้อยู่ควรจัดการอย่างไร?” กับ 4 ข้อแนะนำที่จะรับมือกับวิกฤติ Covid-19 ที่ควรรู้ 1. ต้องออมเงินเพิ่มขึ้น 2. ต้องหยุดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 3. กินอยู่อย่างไม่ปรุงแต่ง 4. ถ้าเป็นหนี้ต้องปรับโครงสร้าง https://www.youtube.com/watch?v=bOlKIZgqDX8&t=76s

i love bureau social

facebook ilovebureau
youtube ilovebureau
instagram ilovebureau
line ilovebureau
youtube ilovebureau
instagram ilovebureau
line ilovebureau