บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร เครดิตบูโรเปรียบเสมือนเป็น "ถังข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมในเรื่องการก่อหนี้ การชำระหนี้" ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทย หากใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อในระบบ ก็สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเหล่านี้ได้จากเครดิตบูโร 1.ระบบเศรษฐกิจไทย - เป็นสัญญาณเตือนภัยของระบบการเงิน คือ สามารถนำเอาข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ให้เห็นทิศทางและความเสี่ยงของธุรกรรมสินเชื่อในระบบ - เป็นเครื่องมือในการอ่านสัญญาณเศรษฐกิจของสถาบันต่างๆ เพื่อไปคิดต่อว่าควรต้องออกมาตรการหรือต้องไปทำอะไรในเชิงการบริหารความเสี่ยง - เป็น "โครงสร้างพื้นฐาน" ของระบบการเงิน คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของระบบสถาบันการเงินในการนำมาใช้บริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ป้องกันการเกิดความล่มสลายอย่างที่เกิดมาในอดีต หากระบบทุกส่วนตรงนี้ดีมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าระบบการเงินจะไม่มีปัญหารุนแรงถึงขั้นต้องไปยุ่งกับการค้ำประกันเงินฝาก เพราะปัญหาจะถูกจัดการตั้งแต่ต้นมือ อีกทั้งก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆ จะไปถึงจุดนั้น ต้องผ่านระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก 2.สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้ หรือเจ้าหนี้ - มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ยืม...

ทำไมต้องมีเครดิตบูโร (Credit Bureau) ในระบบการเงินของไทย

ทำไมต้องมีเครดิตบูโร (Credit Bureau) ในระบบการเงินของไทย เราดูได้จากหมายเหตุท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 ปี 2545 มีการตรา พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผล คือ โดยที่การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่าลูกค้ารายนั้น มีประวัติอย่างไรและมีภาระหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด เท่าที่ผ่านมา การให้กู้ยืมหรือการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปะัญหาความไม่มั่นคงแก่สถาบันการเงินนั้น และระบบสถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เราเห็นอะไรจากการออกมาแถลงในไตรมาส 3 : วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2560

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เราเห็นอะไรจากการออกมาแถลงในไตรมาส 3  วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2560   สืบเนื่องจากการแถลงผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ออกมาในราวสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ต้องบอกได้ว่ามีความเข้มข้น มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ 1.การเติบโตของสินเชื่อจากฝั่งธนาคารพาณิชย์ (ย้ำนะครับว่าไม่รวมจากสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ) ในไตรมาส 3 เท่ากับ 3.3% ขณะที่การเติบโตของ GDP ในไตรมาสเดียวกันโตได้ถึง 4.3% ตัวเลขมันกลับข้างกันแทนที่สินเชื่อจะโตมากกว่า 2.มีความเป็นห่วงเรื่อง NPL ในสินเชื่อที่ให้กับ SME...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อสื่อมวลชนเล่นบทให้ความรู้เรื่องการเงิน : วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เมื่อสื่อมวลชนเล่นบทให้ความรู้เรื่องการเงิน วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 ผมติดตามบทความ ข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนหลายท่านช่วงสุดสัปดาห์ ต้องขอชื่นชมสื่อมวลชนท่านนี้มากที่ออกมาเตือนว่า บัดนี้มีคนเสนอขอเช่าเครดิต หรือประวัติการชำระหนี้ที่ดี เอาไปใช้กู้ยืมกับธนาคารซื้อคอนโดมิเนียม และเอาคอนโดมาปล่อยเช่า ผู้เขียนขอนำข้อมูลมาขยายผลให้เกิดความระมัดระวังนะครับ คนที่ขอเช่าเครดิตของคนอื่นตามข่าวบอกว่า "...พี่ทำโปรเจกต์ ซื้อ คอนโดปล่อยเช่าอยู่ หาจ้างคนที่ให้ใช้ชื่อยื่นกู้ซื้อแทน ขอเช่าเครดิต 3 ปีหลัง 3 ปีพี่จะปิดสินเชื่อคอนโดให้...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ: ระบบการชำระเงินทำประโยชน์ให้ประเทศ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เมื่อพูดถึงโครงการ National e-payment หนึ่งในผลงานของรัฐบาลชุดนี้ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงิน เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย จ่ายโอน ไทยเป็นประเทศแรกในโลก ที่ทำระบบบาตเนต (BAHTNET-Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) เป็นประเทศแรกในโลก นับเป็นการยกระดับการโอนเงินมูลค่าสูงๆ หรือโอนเงินรายย่อย บอกเลยว่าประเทศไทยเรานำหน้ามากๆ ในเรื่องนี้ ทราบหรือไม่ว่าการใช้เงินสดมีต้นทุนมหาศาล จีดีพี (GDP)...

ทำไม! เราต้องไปตรวจเครดิตบูโร

ทำไม! เราต้องไปตรวจเครดิตบูโร เตรียมตัวก่อนไปขอสินเชื่อ - กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ ขอบัตรเครดิต ดังคำว่า “รู้เราก่อนไปหาเขา” ตรวจว่ามี “หนี้งอก” หรือหนี้ที่ไม่ใช่ของเรา หรือไม่ ตรวจว่า “มีประวัติค้างชำระหรือไม่” ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอแก้ไขได้ ตรวจว่า “เมื่อชำระหนี้ที่ค้างหมดไปแล้ว” มีสถานะปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ หรือไม่ ตรวจว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”...

หากประวัติเครดิตไม่ดี ควรทำอย่างไร?

หากประวัติเครดิตไม่ดี ควรทำอย่างไร? กรณีที่ท่านมีประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี มีการค้างหรือผิดนัดชำระควรรีบแก้ไข ดังนี้ ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้ เพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น แต่หากมีหนี้คงค้างจำนวนมาก ควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ 2.เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ โดยการสร้างวินัยที่ดี ชำระหนี้ให้ตรงเวลาไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก เพราะทุกความเคลื่อนไหวในการชำระหนี้ของท่านจะถูกจัดเก็บ เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน...แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250 ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560

ค้างชำระ / ผิดนัดชำระหนี้ถูกขึ้นบัญชีดำ [Blacklist] จริงหรือ ?

ค้างชำระ / ผิดนัดชำระหนี้ถูกขึ้นบัญชีดำ จริงหรือ ? หลายท่านเข้าใจว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ขึ้น “บัญชีดำ” ของตนไว้ มาทำความเข้าใจกันใหม่ดีกว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีหน้าที่ เป็นตัวกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต ซึ่งมีทั้งประวัติการชำระหนี้ที่ดีและไม่ดีของลูกค้า ตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) อย่างที่เข้าใจกัน แต่สาเหตุที่ท่าน ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะเมื่อสถาบันการเงินที่ท่านไปขอสินเชื่อได้ตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของท่านจากบริษัท...

อยากรู้จัง… ทำไม? ขอสินเชื่อไม่ผ่าน?

อยากรู้จัง ทำไม? ขอสินเชื่อไม่ผ่าน?   เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ หรือไม่?    - ให้ข้อมูลครบหมดแล้ว        - ประวัติหนี้เสียไม่มี แต่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน   เหตุผลอาจมีได้หลายประการ เช่น    - นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน    - ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้    - โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย    - ภาระหนี้ที่มีอยู่และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ    - หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ผู้ค้ำประกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันการเงินต้องชี้แจงเหตุผล ที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร...

Blacklist ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ

Blacklist ความเข้าใจผิด...ที่ควรทราบ หลายท่านคิดว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำ หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า “ติด Blacklist” ความจริง!เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเครดิตบูโร จะทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ”หรือ “Blacklist” อย่างที่เข้าใจกัน   เมื่อท่านขอกู้เงินแล้ว สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น - รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด - ข้อมูลที่ปรากฎในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากท่านมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือ ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น   เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน...แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250   ที่มา :...

เรื่องน่าอ่าน