บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : คำตอบอยู่ที่ชาวบ้าน : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ คำตอบอยู่ที่ชาวบ้าน นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  จากเรื่องราวที่เป็นบทสนทนาในแวดวงสังคมไทยผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งอันประกอบด้วย เรื่องหวย 30 ล้านบาทที่แย่งชิงความเป็นเจ้าของ เรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์ของเจ้าของธุรกิจใหญ่เรื่องการทุบรถยนต์ที่จอดปิดทางเข้าออกจนสะเทือนไปถึงการเปิดทำตลาดที่ผิดระเบียบ การออกมาให้ข้อมูลเรื่องการสวมสิทธิโกงเงินช่วยเหลือคนพิการคนด้อยโอกาส บัดนี้โลกยุคใหม่ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนโดยไม่ต้องรอสื่อ ไม่ต้องรอนักข่าวนำเสนอ ประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์ต่างเป็นผู้นำเสนอ ผู้คนที่รับสารต่างก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ บ้างก็กดดัน บ้างก็ด่าทอต่อว่า บางก็คุกคาม ในด้านร้ายเราก็จบพบว่าหากความจริงยังไม่ปรากฏออกมา แต่การตัดสิน การตัดสินใจเกิดไปแล้ว ดังที่มีคนพูดว่า เรามีศาลเฟซบุ๊ก ศาลยูทูบ และคำพิพากษา ทวิตเตอร์ไปแล้ว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดธุรกรรมต่างๆ มากมายทั้งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ แต่ผู้คนในสังคมต่างต้องรับผล...

ชำระหนี้ครบหมดแล้ว ทำไมในรายงานข้อมูลเครดิต ยังปรากฎข้อมูลค้างชำระอยู่

จ่ายหนี้ครบหมดแล้ว ทำไมเมื่อไปตรวจเครดิตบูโร ข้อมูลเครดิตของเราถึงยังมีประวัติค้างชำระอยู่  รายงานข้อมูล เปรียบเสมือน “สมุดพกด้านสินเชื่อ” โดยจะเก็บข้อมูลประวัติการชำระเงินตามข้อเท็จจริงทั้ง ในกรณี "ค้างชำระ" และ "ไม่ค้างชำระ" โดยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้เครดิตบูโรเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยข้อมูลจะทยอยเลื่อนออกจากฐานข้อมูลเมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบ และทำการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร มีหน้าที่นำส่งข้อมูลการปิดบัญชีมายังเครดิตบูโรในเดือนถัดไป โดยเครดิตบูโรจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 วันเพื่ออัพเดตข้อมูล...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การเข้าถึงบริการทางการเงิน : วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ การเข้าถึงบริการทางการเงิน นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดและนำเสนอมากมายเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนการให้บริการทางการเงินพื้นฐาน อันได้แก่ การฝาก ถอน โอน และชำระค่าบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลดจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่บางแห่งจะปรับลดค่อนข้างมากในช่วงสามปีข้างหน้าจากระดับพันกว่าสาขา เหลือเพียงสี่ร้อยแห่ง เป็นต้น คำถามก็คือมันมีอะไรที่มาเป็นเหตุและปัจจัยจนต้องทำให้ธนาคารกลางต้องมีแนวนโยบายให้สถาบันการเงิน เช่นธนาคารสามารถมีตัวแทนการให้บริการ เมื่อตามไปดูบทวิจัยของสถาบันเศรษฐกิจวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ระบุออกมาชัดเจนว่า ถ้าเราวัดการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบว่าต้องมีรัศมีการเดินทาง 5 กิโลเมตร (กม.) เป็นหลักแล้วจะพบว่า (1)...

“รายงานข้อมูลเครดิต” เกี่ยวข้องกับ “Blacklist” หรือไม่!

"รายงานข้อมูลเครดิต" เกี่ยวข้องกับ "Blacklist" หรือไม่! กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ รายงานก็จะแสดงข้อมูลว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตเช่นกัน "รายงานข้อมูลเครดิต" คือการรายงานประวัติการชำระสินเชื่อตามข้อเท็จจริง กรณีลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ไม่ค้างชำระ รายงานก็จะแสดงว่า "สถานะบัญชีเป็นปกติ" ไม่มีการรายงานว่าลูกหนี้คนใดติด "Blacklist"

“การออม = การซ้อมก่อนกู้”

“การออม = การซ้อมก่อนกู้” จะทำอะไรให้ได้ดี ย่อมต้องมีการฝึกซ้อมให้ชำนาญ มาออมเงินกันตั้งแต่วันนี้ และยึดหลัก 3 สิ่งต้องห้ามเพื่อสุขภาพการเงินที่แข็งแรงในอนาคตข้างหน้ากันดีกว่าค่ะ #เครดิตบูโร

ไปตรวจเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำยังไงดี?

ไปตรวจเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำยังไงดี? คุณสามารถยื่นเรื่องขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเครดิตได้ โดยการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นเรื่องโดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต” พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งมาที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกผู้นำส่งข้อมูลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอ โดยจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขให้เจ้าของข้อมูลรับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ#เครดิตบูโร

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ถ้าคิดว่า ‘ออม’ คือวินัย คือการซ้อมก่อนกู้ เราจะ ‘กู้’ ได้ : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ถ้าคิดว่า 'ออม' คือวินัย คือการซ้อมก่อนกู้ เราจะ 'กู้' ได้ นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  บทความวันนี้มาจากการได้สนทนากับอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนได้มุมมองจากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์จริงในภาคการปฏิบัติ 1.มันจริงหรือไม่ที่การกำหนดนโยบาย มาตรการ ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันมาจากการอิงตำรา แต่ขาดมุมมองไปด้านความเป็นจริงของชีวิต 2.เราไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Demand เช่น คนรุ่นใหม่ Gen Y เข้ามามีอิทธิพลกับเศรษฐกิจเมื่อปีไหน...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : ยืนยันตัวตนจำเป็นบนโลกดิจิทัล : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ ยืนยันตัวตนจำเป็นบนโลกดิจิทัล นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  หากเราย้อนกลับไปประมาณปลายปี 2559 ต้นปี  2560 เราจะพบว่า มีกระแสการตื่นตัวการให้บริการ แบบอะไรๆ ก็ต้องมีคำว่าดิจิทัล ต่อท้าย โดยเฉพาะบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน การซื้อขายหลักทรัพย์ การประกันภัย ประกันชีวิต แล้วทุกฝ่ายไม่ว่ารัฐหรือเอกชนก็พบว่าหากจะทำ ให้สิ่งที่ต้องการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดยสถาบันการเงินทุกประเภทสามารถให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การทำงานภาคสนาม : วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ การทำงานภาคสนาม นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  มองดูความตั้งใจและการทำงานภาคสนามบ้าง อย่าเอาแต่อยู่ในห้องแอร์แล้วติติง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสฟังการออกรายการของท่าน ผู้ที่บอกตัวเองและใครกับใครว่าฉันคือ นักวิชาการ ทำงานวิจัยมาสารพัด รู้เรื่องดีเกี่ยวกับคนที่มีรายได้น้อย มาให้ข้อมูลกับพิธีกรในรายการ ตินั่น ติงนี่ บอกว่าอันนั้นไม่น่าถูก อันนี้ไม่น่าจะทำ เรื่องนี้เสียเวลา เรื่องนั้นอาจไม่คุ้มค่างบประมาณบ้าง ความรู้สึกผมในฐานะที่เป็นคนทำงาน ชอบทำงาน ชอบเจอกับปัญหาจริงๆ มากกว่าที่จะนั่งในห้องแอร์ แล้วอ่านงานวิจัยที่ทีมงานทำมาให้...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : แวดวงธุรกิจการเงิน กับยอดคลื่นสึนามิดิจิทัล : วันจันทร์ 29 มกราคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ แวดวงธุรกิจการเงิน กับยอดคลื่นสึนามิดิจิทัล นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ 29 มกราคม 2561 มีสองข่าวใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนแม้เป็นเพียงการประกาศวิสัยทัศน์ แนวทาง หรือแผนงานที่กำลังดำเนินไปในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 11 เดือนก็จะหมดไป สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เหนือการคาดเดา เพียงแต่ผู้คนในธุรกิจการเงินอาจจะยังทำใจไม่ได้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการเห็นชายหาดอยู่ดีๆ น้ำก็หายไปเป็นทางยาว พอดีมีคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านส่องกล้องแล้วมองเห็นยอดคลื่นยักษ์สีขาวกำลังพุ่งเข้าใส่ฝั่ง ขนาดของคลื่นก็ประมาณยอดต้นมะพร้าว แน่นอนในความคิดของคนที่เป็นผู้นำ ต้องตัดสินใจจากภาพที่ตนเองเห็น เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องพาผู้คนและองค์กรไปให้รอดปลอดภัย เรามาลองฟัง 2 CEO...

เรื่องน่าอ่าน