บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : การทำอย่างนี้ไม่มีธรรมาภิบาล การทำเช่นนี้ไม่ควรอยู่ในแวดวงการเงินต่อไป : วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ การทำอย่างนี้ไม่มีธรรมาภิบาล การทำเช่นนี้ไม่ควรอยู่ในแวดวงการเงินต่อไป นสพ.โพสต์ทูเดย์ : วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร บทความของผมวันนี้ขอเริ่มจากข่าวสารที่เปิดเผยออกมาตามสื่อต่างๆ เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ท่านได้รับรายงานว่าขณะนี้มีสถาบันการเงินบางแห่งใช้ช่องว่างของกฎหมายทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ถูกหลักธรรมาภิบาล โดยมีการตรวจพบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า กรณีเงินฝากที่ได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เรื่อง “บทเรียนในการพัฒนาระบบนิเวศระบบการเงิน” นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ   นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร บทเรียนในการพัฒนาระบบนิเวศระบบการเงิน "ธนาคาร ต้องคิดให้มากกว่าการเป็นธนาคาร" ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวไว้เหมือนเป็นธง เป็นเป้าหมายใหม่ของระบบการให้บริการทางการเงิน เพราะในอดีตเคยมีฝรั่งกล่าวว่า ...ผู้คนนั้นต้องการบริการทางการเงินหรือธุรกรรมการธนาคาร แต่ไม่จำเป็นต้องมีธนาคารมาเป็นคนให้บริการนี้ก็ได้... หัวใจของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจะมาจบที่คำว่า "ความต้องการของลูกค้า" ดังนั้น ในแวดวงการเงิน การธนาคาร...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “ขอคุยถึงมาตรการแก้ไขหนี้สินประชาชนอีกครั้ง” นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนได้มีข่าวสารออกมาถึงมาตรการกำกับ ดูแล ควบคุม คนที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/เดือน ในการก่อหนี้สินประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ซึ่งผลของมาตรการนี้จะเกิดกับลูกหนี้หน้าใหม่ หรือคนที่ยื่นขอสินเชื่อใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป เราๆ ท่านๆ คงต้องติดตามผลต่อไป ว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดความยั้งคิด และชะลอการ ก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่ไม่ค่อยสมเหตุผลลงไปได้กี่มากน้อยนะครับ บทความวันนี้ ผมจะขอกล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่กลายเป็นหนี้เสีย เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้...

เรื่องน่าอ่าน