ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Consumer@ncb.co.th

 

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

* บุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) / นิติบุคคล / นิติบุคคล (มอบอำนาจ) / ชาวต่างชาติ

**นิติบุคคลยังใช้บริการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ด้วย

แผนที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ
แผนที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ
แผนที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – ห้างเจเวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม

วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ
แผนที่

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร – อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

ชั้น 3 (โซนธนาคาร) (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

*เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ / เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) / ชาวต่างชาติ
แผนที

ฝ่ายบริหารเจ้าของข้อมูล ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
Email: Consumer@ncb.co.th
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์: 0-2095-5800
สนใจร่วมเป็นสมาชิก
โทรศัพท์: 0-2095-5800
Email: Sale@ncb.co.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  consumer@ncb.co.th