ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่าน KKP Mobile Application ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (แบบเรียลไทม์)

ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่าน KKP Mobile Application

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (แบบเรียลไทม์)

  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งได้ง่ายๆ
  • เตรียมความพร้อมก่อนกู้ในยุคดิจิทัล
  • รายงานเป็นความลับ
  • เรียลไทม์ และปลอดภัย

การขอข้อมูลเครดิต

กรณีมีบัญชีเงินฝากกับ KKP และผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) ตามระดับที่กำหนดมาแล้ว 

หน้า KKP Mobile Application

ตรวจเครดิตบูโร

เพิ่มคำขอ

เลือกรูปแบบการขอรับข้อมูลเครดิตบูโร

คำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ยืนยันข้อมูล

ทำรายการสำเร็จ

เพิ่มคำขอ

ยืนยันการตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบรายการแล้ว กดยืนยัน

ใส่รหัส PIN

พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างรายงานเครดิตสกอริ่งบนหน้าจอ