เหตุผลที่คุณควรตรวจเครดิตสกอริ่ง (Credit Score) ของตัวเอง

 

ตอนนี้การไปตรวจเครดิตบูโร ไม่ได้มีแค่การเช็กประวัติการชำระหนี้รายบัญชีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจ “เครดิตสกอริ่ง (Credit Score)” ด้วย เป็นบริการสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการเข้าใจสถานการณ์เครดิตของตัวเองให้ลึกที่สุด ด้วยมุมมองเดียวกับที่สถาบันการเงินใช้ประเมินผู้ขอสินเชื่อ

เครดิตสกอริ่ง (Credit Score) คืออะไร?

Credit Score” (บ้างเรียกว่า “คะแนนเครดิต” หรือ “เครดิตสกอริ่ง”) คือเครื่องหมายหรือตัวเลข ที่เป็นผลรวมจากการประเมินข้อมูลทางสถิติของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ว่ามีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่ก่อไว้ โดยคำนวณจากประวัติการก่อหนี้ และพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของคน ๆ นั้น

สำหรับบุคคลธรรมดา ก่อนหน้านี้เวลาไปตรวจเครดิตบูโร ไม่ว่าจะที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรโดยตรง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ตู้เอทีเอ็ม โมบายแอป หรือทางเว็บไซต์ของธนาคาร เราสามารถตรวจได้แค่รายงานข้อมูลเครดิต ที่บอกว่าเรามีสินเชื่อทั้งหมดกี่บัญชี กับสถาบันการเงินไหนบ้าง สถานะการชำระหนี้เป็นอย่างไร มีค้างชำระเท่าไร รวมทั้งสามารถตรวจเครดิตสกอริ่ง (Credit Score) ของตัวเองได้อีกด้วย

โดยปกติ “รายงานข้อมูลเครดิต” จะบอกว่าเรามีพฤติกรรมชำระหนี้เป็นอย่างไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วน Credit Score” จะสรุปข้อมูลทั้งหมดนั้นออกมาเป็นคะแนน ที่บอกว่าเครดิตของคุณนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่

สำหรับคนธรรมดาอย่างเรา การตรวจเครดิตสกอริ่งสำคัญแค่ไหน?

ถ้าคุณมั่นใจว่าในชีวิตนี้จะไม่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเลยสักครั้ง แบบนั้น Credit Score ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไร แต่ในความเป็นจริงใช่ว่าทุกคนจะมีเงินพร้อมในทุกจังหวะชีวิต ไม่วันนี้ก็วันหน้า เราอาจจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคาร เช่น สมัครบัตรเครดิต กู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ กู้เงินทำธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้ Credit Score มีผลแน่นอน

ถ้าจะว่ากันตรง ๆ ตอนนี้ทุกคนมี Credit Score ในระบบเครดิตบูโรอยู่แล้ว ส่วนเจ้าของข้อมูลจะรู้คะแนนตัวเองหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปตรวจหรือเปล่า โดยการได้รู้คะแนนตัวเองมีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่

 • เจ้าของข้อมูลเข้าใจสถานภาพเครดิตของตัวเองดีขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะได้สินเชื่อ หรือช่วยให้สามารถเลือกขอสินเชื่อให้เข้ากับเครดิตของตัวเองได้
 • รู้ทันสุขภาพทางการเงินของตัวเอง ป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม กระตุ้นวินัยการบริหารหนี้สินเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • ในภาพรวมระดับประเทศ สามารถสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันการเงิน ลดโอกาสหนี้เสีย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

Credit Score ของเรา ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

 • ยอดหนี้คงเหลือ/ยอดวงเงินที่ใช้ เทียบกับวงเงินสินเชื่อ
 • ยอดหนี้คงเหลือ/ยอดวงเงินที่ใช้ รวมแต่ละประเภทสินเชื่อ
 • จำนวนบัญชีสินเชื่อที่เพิ่งเปิด
 • จำนวนเงินคงค้างล่าสุด
 • ความยาวของประวัติสินเชื่อ
 • จำนวนบัญชีที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี
 • ความยาวของบัญชีสินเชื่อที่มี
 • ความถี่ในการสมัครสินเชื่อใหม่

มาตรวจ Credit Score กับเครดิตบูโร
สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ในขอบเขตดังนี้

 • ขอตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • ให้คำปรึกษาในกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยมีหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงินว่าเป็นเหตุมาจากข้อมูลเครดิตหรือเครดิตสกอริ่ง
 • ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้คำแนะนำให้การอ่านรายงานเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง
 • รับคำขอใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้งตามที่กฎหมายรองรับสิทธิเจ้าของข้อมูล
 • ให้คำแนะนำกับทางเครดิตบูโร เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ

ใครที่สนใจตรวจคะแนนเครดิตของตัวเอง สามารถยื่นขอที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทั้ง 6 แห่งต่อไปนี้ค่ะ ดูข้อมูลศูนย์ตรวจเครดิตบูโรได้ที่นี่ หรือ ดูวิธีการอ่านรายงานคะแนนเครดิตได้ที่นี่