ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Report) ทางอีเมล  สามารถเลือกแบบตรวจรายงานข้อมูลเครดิต หรือ เครดิตสกอริ่งได้ด้วยตนเอง
– เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง
– เบอร์โทรศัพท์มือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP)
– อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงานแบบ e-Credit Repot)

บริการฟรี…วันนี้ – 30 ธ.ค. 63