วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
– ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพิ่มช่องทางระบบการลงทะเบียน
– ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ
– คนไทยร่วมรับผิดชอบตนเองเพื่อส่วนรวม

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz