วันที่ 23 เมษายน 2564 มาตราการช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2564 มาตราการช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19
– “โกดังเก็บหนี้” กลุ่มเจ้าของธุรกิจ (SME)
– การปรับโครงสร้างหนี้ “ใจเขาใจเรา” ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ (แยกปนะเภทลูกหนี้)
– การจัดหาวัคซีน และลดกิจกรรมเสี่ยง

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz