วันที่ 30เมษายน 2564 เพิ่มมาตราการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 ขอความร่วมมือคนไทย “อยู่บ้าน”

วันที่ 30 เมษายน 2564
– เพิ่มมาตราการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19
– ขอความร่วมมือคนไทย “อยู่บ้าน”

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz