วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน
– การบริหารจัดการผู้ที่ติดเชื้อ
– การรณรงค์การฉีดวัคซีน
– วินัยการป้องกันของตนเอง

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz