วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ความร่วมมือของคนไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ความร่วมมือของคนไทย
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
– เกิดความเชื่อมั่นจากภูมิคุ้มกันหมู่
– ช่วยฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
– วินัยการป้องกันของตนเองอย่างต่อเนื่อง

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz