ช่องทางการตรวจเครดิตบูโร

ช่องทางการตรวจเครดิตบูโร

ต่างจังหวัด ตรวจเครดิตบูโรที่ไหนได้บ้าง?

อยู่ต่างจังหวัด จะตรวจเครดิตบูโรที่ไหนได้บ้าง? หรือมีวิธีตรวจอย่างไรได้บ้าง? ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จังหวัดใดในประเทศไทย ก็สามารถตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ ทั่วประเทศ ลองหาช่องทางที่เหมาะ และสะดวกกับคุณ ช่องทางที่ 1 : ตรวจเครดิตบูโร ผ่าน Mobile Banking เพียงคุณมี Application Mobile Banking ในโทรศัพท์มือถือของคุณ แม้จะอยู่ที่ใดในประเทศไทย คุณก็สามารถขอรายงานเครดิตบูโรของคุณได้ด้วยปลายนิ้ว โดยธนาคารจะส่งรายงานเครดิตบูโรให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางไปรษณีย์ >>อ่านวิธีตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking...

บริการตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ผ่านตู้คีออส และ Tablet)

ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล รูปแบบ NCB e-Credit Reportผ่านตู้คีออส และ Tablet เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) อีเมลของตนเอง (สำหรับจัดส่งรายงาน) ชำระค่าบริการผ่าน QR Code ขั้นตอนการใช้บริการ 1.ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส ) รับรายงานทางอีเมล ได้ทันที -ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์...

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Mobile Banking คุณสามารถการยื่นคำรายงานเครดิตบูโรได้ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ดังนี้ Bualuang mBanking ธนาคารกรุงเทพ   คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโร และคะแนนเครดิตผ่าน Bualuang mBanking MyMo ธนาคารออมสิน   คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโร และเครดิตสกอริ่งผ่าน MyMo Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน Krungthai NEXT ttb touch ธนาคารทีทีบี คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน ttb touch KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คลิกเพื่ออ่านวิธีขอรายงานเครดิตบูโรผ่าน KKP Mobile  

ตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ

เพิ่มช่องทางการตรวจเครดิตบูโรให้คุณได้สะดวกขึ้น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Internet Banking

ตรวจเครดิตบูโรผ่าน Internet Banking ท่านสามารถยื่นคำขอรายงานเครดิตบูโรได้ผ่านช่องทาง Internet Banking ได้ด้วยตนเอง ผ่านบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดาวน์โหลดคู่มือการขอรายงานเครดิตบูโรของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่นี่  

ตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

คุณสามารถยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศได้ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบ และรับชำระค่าตรวจสอบ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่ท่านติดต่อ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ กรณีบุคคลสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน...

ตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM)

คุณสามารถตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM, บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม) โดยท่านจะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์ ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (คลิกที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ) ขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลิกที่รูปเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการ)

รวมศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

ขั้นตอนการขอข้อมูลเครดิตบูโรของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร