วันที่ 8 มกราคม 2564 ตอน การเตรียมความพร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2564
ตอน การเตรียมความพร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz