วันที่ 5 มีนาคม 2564 วัคซีนสุขภาพทางการเงิน “คิดก่อนใช้”

วันที่ 5 มีนาคม 2564
วัคซีนสุขภาพทางการเงิน “คิดก่อนใช้”
เพื่อวางแผนการเงินของตนเองในอนาคต

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz

https://www.youtube.com/watch?v=KNtDdp-BE0c