วันที่ 2 เมษายน 2564 มาตราการ “โกดังเก็บหนี้” จากภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้อยู่รอด

วันที่ 2 เมษายน 2564

มาตราการ “โกดังเก็บหนี้” จากภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้อยู่รอด

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz