วันที่ 22 มกราคม 2564 ตอน โครงการลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือภาระต่าง ๆ จากภาครัฐสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2564
ตอน โครงการลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือภาระต่าง ๆ จากภาครัฐสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 ระลอกใหม่

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz