วันที่ 1 มกราคม 2564 ตอน เราต้องเผชิญหน้าเหตุการณ์วันนี้ ด้วยสติ วินัย และไอเดีย : รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ 1 มกราคม 2564

ตอน เราต้องเผชิญหน้าเหตุการณ์วันนี้ ด้วยสติ วินัย และไอเดีย

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz