วันที่ 19 มีนาคม 2564 วัคซีนเศรษฐกิจ มาตรการเชิงรุกในระยะต่อไป – มาตรการแช่แข็ง – โกดังเก็บหนี้ – เงินกู้ละมุนนุ่ม หรือ Soft Loan เวอร์ชันใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2564
วัคซีนเศรษฐกิจ
มาตรการเชิงรุกในระยะต่อไป
– มาตรการแช่แข็ง
– โกดังเก็บหนี้
– เงินกู้ละมุนนุ่ม หรือ Soft Loan เวอร์ชันใหม่

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz

https://www.youtube.com/watch?v=S1UsGnnBb7k