วันที่ 15 มกราคม 2564 ตอน สถาบันการเงินกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 15 มกราคม 2564
ตอน สถาบันการเงินกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz