วันที่ 12 มีนาคม 2564 การแก้ไขกฎหมาย “ดอกเบี้ยผิดนัด” มาตรการคุ้มครองป้องกันลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 12 มีนาคม 2564
การแก้ไขกฎหมาย “ดอกเบี้ยผิดนัด”
มาตรการคุ้มครองป้องกันลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz