3 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ครูไทย ห่างไกลหนี้

3 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ครูไทย ห่างไกลหนี้

ในวันที่หนี้ครูไทย พุ่งไกลกว่า 1.2 ล้านล้านบาท !

อะไรที่ทำให้ครูไทยเป็นหนี้ เพราะเงินเดือนน้อย รายจ่ายมาก เพราะระบบที่เอื้อต่อการกู้ หรือเพราะค่านิยมทางสังคม

มนุษย์ต่างวัยชวนมาฟังจากปากคำของครูรุ่นใหม่ ร่วมด้วย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุกิจ ม.กรุงเทพ ที่จะมาวิเคราะห์สาเหตุ พร้อมชี้ 3 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ครูไทย ห่างไกลหนี้