3 ข้อแนะนำเพื่อสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

“3 ข้อแนะนำเพื่อสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง”
มาฟัง “คุณสุรพล โอภาสเสถียร” ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร แนะนำสิ่งที่ควรรู้ ใครทำตามได้ทั้ง 3 ข้อนี้  รับรองว่าสถานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นแน่นอน

1. อย่าชะล่าใจ
2. ต้องมีเงินเก็บ 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
3. ต้องระวังมิจฉาชีพและหนี้นอกระบบ