สัมภาษณ์เรื่อง “เข้าใจเครดิตบูโร” : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร : รายการ “เพื่อประชาชน” ช่วง “พูดตรงประเด็น”

ติดตามชมคลิป รายการ “เพื่อประชาชน” ช่วง “พูดตรงประเด็น”

ตอน เข้าใจเครดิตบูโร
-หน้าที่ของเครดิตบูโร “สมุดพกพฤติกรรมการชำระหนี้”
-ประวัติค้างชำระ (หนี้เสีย)
-ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลเครดิต

ดำเนินรายการโดย : อรอุมา เกษตรพืชผล
แขกรับเชิญ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร