แนะนำวิธีการประคองธุรกิจ SME ทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้ เมื่อประสบกับปัญหาหลัก

มาฟัง “คุณสุรพล โอภาสเสถียร” ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร แนะนำวิธีการประคองธุรกิจ SME ทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้ เมื่อประสบกับปัญหาหลัก อาทิ
– ขายของไม่ดี
– ไม่มีกำไร
– ใช้หนี้ไม่ทัน
ผู้ประกอบการ SME ต้องปลี่ยนวิธีคิด ลดต้นทุน เปลี่ยนวิธีการค้าขาย สิ่งสำคัญ คือ การควบคุมค่าใช้จ่าย และถ้ามีหนี้ก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้