ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ปลูกผักสลัดขายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการสอน

รายงานตัวเลขหนี้ครูในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า มีครูเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เป็นหนี้ และหากเราจะมองหาครูที่เป็นทั้งนักวางแผนทางการเงิน
ขวนขวายสร้างรายได้เสริม ใช้จ่ายไม่เกินตัว ก็คงจะยิ่งมีน้อยลงไปอีก

‘ครูแบงค์’ เจนณรงค์ นบนอบ ครูรุ่นใหม่ วัย 32 ปี เป็นหนึ่งในนั้น
ครูแบงค์เป็นครูสอนวิชาดนตรีมา 6 ปี เขาไม่เคยเป็นหนี้สักบาท มีชีวิตแบบพออยู่ พอกิน พอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
ทำอาชีพเสริม ด้วยการปลูกผักสลัดขาย จนสามารถสร้างรายได้เสริมต่อเดือนกว่า 30,000 บาท และมีเงินเก็บจากการทำอาชีพเสริมถึง 200,0000 บาท ไปติดตามวิธีคิดของ “ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง” ที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับครูรุ่นใหม่ได้ ในคลิปนี้เลย