“สปริงบอร์ดชีวิต” รู้จักกับเรื่องราวของ ผู้ที่ใช้หนี้เพื่อ “เปลี่ยนชีวิต”