รายการ “พูดตรงประเด็น” ตอน “หนี้บัตรเครดิต…แก้ได้” ผู้ร่วมรายการ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร