“คนสู้หนี้” ถ้าไม่ตัดสินใจลุกขึ้นมาปลดหนี้ในวันนั้น วันนี้ก็อาจจะสายเกินไป