3 สูตรการออมเงิน ของคนเริ่มต้นวัยทำงาน

สูตรการออมเงิน ของคนเริ่มต้นวัยทำงาน มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงวางแผนเกษียณ ใครที่กำลังจะสร้างแผนการเงินของตนเองลองนำสูตรเหล่านี้ไปปรับใช้กันค่ะ

สูตรที่ 1  20-30-50

วิธีการออมเงินง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทำกันได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือทักษะทางการเงิน โดยเริ่มต้นบริหารจัดการได้ตามนี้
20% เงินออมสำหรับอนาคต เช่น เงินออมสำรองฉุกเฉิน เงินออมเพื่อการเกษียณ เป็นต้น
30% เงินใช้เพื่อการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น
50% เงินใช้ที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าอาหาร ชำระหนี้ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม: https://www.ncb.co.th/fin-knowledge/financial-plan-50-30-20

สูตรออมเงิน 1

สูตรที่ 2  ออมเงินอย่างมั่นคงด้วยสูตรการเงิน 6 ส่วน

สูตรนี้เป็นการบริหารการเงินที่จะแบ่งรายจ่ายและเงินออมด้วยกัน 6 ส่วน

กระปุกที่ 1 เงินออมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ 15%
เงินออมสำหรับใช้ในช่วงวัยเกษียณในอนาคต หรือจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

กระปุกที่ 2 เงินออมในการลงทุน 10%
เงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้งอกเงยขึ้นโดยนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น หุ้น กองทุนรวม สลากออมสิน ฝากประจำ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

กระปุกที่ 3 เงินออมเพื่อใช้แสวงหาความรู้ 10%
ลงทุนเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ทั้งในการทำงาน หรือในชีวิต เช่น เรียนคอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ เป็นต้น

กระปุกที่ 4 เงินใช้เพื่อความจำเป็น 55%
เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าของใช้ภายในบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต และหนี้สินต่าง ๆ เป็นต้น

กระปุกที่ 5 เงินเพื่อให้รางวัลแก่ตนเอง 5%
แบ่งเงินจากรายรับมาให้รางวัลตนเองเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อขอบคุณที่ทุ่มเทและพยายามมาในทุก ๆ เดือน

กระปุกที่ 6 เงินเพื่อการบริจาค 5%
แบ่งเงินเพื่อบริจาค หรือทำบุญในทุก ๆ เดือน ซึ่งส่วนนี้จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม: https://www.ncb.co.th/fin-knowledge/6-jars-saving-techniques

สูตรการออมเงิน 2

สูตรที่ 3 -> วางแผนระยะยาวจนเกษียณ

การวางแผนเกษียณควรตั้งเป้าหมายทางการเงิน และประเมินรายจ่ายในอนาคตของตนเองคร่าว ๆ ว่า หากเกษียณไปแล้วจะต้องมีเงินเท่าไหร่ และถ้าจะต้องใช้เงินจำนวนเท่านี้ จะต้องออมเงินต่อเดือนเท่าไหร่ โดยจะมีสูตรการคำนวณนิดหน่อย โดยคิดดังนี้ (อายุที่คาดว่าจะมีชีวิต – อายุเกษียณ) x รายจ่ายต่อปี ÷ ระยะเวลาที่เหลือในการหาเงิน = จำนวนเงินที่ต้องเก็บออม

ตัวอย่าง ปัจจุบันอายุ 30 ปี เราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุ 85 ปี อายุที่ต้องการเกษียณคืออายุ 60 ปี คาดว่าจะมีรายจ่ายต่อปี 600,000 บาท แสดงว่าเรามีเวลาอีก 30 ปีในการหาเงินทั้งหมด

สูตรการออมเงิน 3

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau