คลายข้อสงสัย ข้อมูลรายงานเครดิตบูโร

สงสัยไหมว่าข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรจะมีการอัปเดตทุก ๆ กี่เดือน และรายละเอียดข้อมูลการชำระหนี้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บย้อนหลังไว้กี่ปี น้องบูโรเฉลยให้ค่ะ

○ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังในรายงานเครดิตบูโร

เครดิตบูโรมีการจัดเก็บประวัติการชำระหนี้ไว้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 เดือน จากวันที่ได้รับรายงานข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก เมื่อครบกำหนดประวัติข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกลบออกไปจากฐานข้อมูลเครดิตบูโรโดยอัตโนมัติ หากเจ้าของบัญชีชำระหนี้ตรงต่อเวลาข้อมูลในรายงานเครดิตก็จะแสดงยอดหนี้เป็น 0 แต่หากเจ้าของบัญชีมีบัตรเครดิตที่ค้างชำระในเดือนสิงหาคมและต่อมาได้จ่ายหนี้และปิดบัญชีในเดือนกันยายนจะแสดงยอดหนี้เป็น 0 มีสถานะบัญชีเป็น “ปิดบัญชี” จนครบกำหนด 3 ปีค่ะ

○ การอัปเดตข้อมูลในรายงานเครดิตบูโร

สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะนำส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรตามรอบการรายงานและจัดส่งข้อมูล ซึ่งเป็นการรายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบรายเดือน (Monthly Basis) ไม่ใช่รายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบทันที (Real Time) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการชำระหนี้หรือปิดบัญชีของเดือนสิงหาคม 2566 คุณสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
🌐www.ncb.co.th
💌 consumer@ncb.co.th
👥 Facebook : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
🖼 Instagram : www.instagram.com/ilovebureau
🎶 TikTok : www.tiktok.com/@ilovebureau
📲 Line : https://lin.ee/o0AQ8ya
▶️ YouTube : www.youtube.com/c/NationalCreditBureau
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau