มิจฉาชีพระบาด ปี 66 คนโดนหลอกโอนเงินกว่า 800 บัญชี/วัน

วันนี้คุณตรวจเครดิตบูโรแล้วหรือยัง?
เพราะจากสถิติล่าสุดในปี 2566 พบว่า มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีเฉลี่ยวันละกว่า 800 ราย ดังนั้นเพื่อรู้เท่าทันและป้องกันความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ทางการเงิน หมั่นตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอกันนะคะ

▶ โมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) รับรายงานทางอีเมล

– ได้ทันที
☆ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
☆ แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป MyMo ธนาคารออมสิน
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ โมบายแอป Flash Express
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 3 วันทำการ
☆ แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
– ตรวจข้อมูลเครดิต

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
☆ แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป MyMo ธนาคารออมสิน
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ โมบายแอป Flash Express
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
– ตรวจข้อมูลเครดิต

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

แหล่งอ้างอิง : https://www.posttoday.com/business/690663

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
🌐www.ncb.co.th
💌 consumer@ncb.co.th
👥 Facebook : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
🖼 Instagram : www.instagram.com/ilovebureau
🎶 TikTok : www.tiktok.com/@ilovebureau
📲 Line : https://lin.ee/o0AQ8ya
▶️ YouTube : www.youtube.com/c/NationalCreditBurea u
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau

#เครดิตบูโร #ตรวจเครดิตบูโร #ภัยไซเบอร์ทางการเงิน #ธุรกรรมการเงิน