ไม่พบข้อมูลเครดิตหรือประวัติการชำระหนี้ ในรายงานเครดิตบูโรของตนเอง

ไม่พบข้อมูลเครดิตหรือประวัติการชำระหนี้ในรายงานเครดิตบูโรของตนเอง อาจเป็นเพราะสาเหตุเหล่านี้!

รายงานข้อมูลเครดิตจะจัดเก็บประวัติการชำระหนี้ของเราจากการที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรเป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้ หากเรายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกก็จะพบข้อมูลในระบบค่ะ แต่หากสถาบันการเงินนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโรก็จะไม่พบข้อมูลในรายงานเครดิต

ต่อมาเรามาดูกันต่อดีกว่าว่า ในรายงานข้อมูลเครดิตจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนลูกค้า เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เลขบัตรประชาชน ส่วนกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะเป็น ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่อ วันที่เปิด-ปิดบัญชี วันที่ชำระหนี้ล่าสุด วงเงินสินเชื่อ สถานะบัญชี เป็นต้น
นอกจากข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกับเครดิตบูโร ที่ไม่มีการเป็บในระบบเครดิตบูโรแล้ว ยังคงมีข้อมูลในส่วนอื่น ๆ อีก เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต กยศ. เป็นต้น

ตรวจเครดิตบูโร เช็กสุขภาพการเงินของตนเองง่าย ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

▶ โมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)

– ได้ทันที
☆ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
☆ แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป MyMo ธนาคารออมสิน
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ โมบายแอป Flash Express
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 3 วันทำการ
☆ แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
– ตรวจข้อมูลเครดิต

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
☆ แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป MyMo ธนาคารออมสิน
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
☆ เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ โมบายแอป Flash Express
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
☆ แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
– ตรวจข้อมูลเครดิต

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
🌐www.ncb.co.th
💌 consumer@ncb.co.th
👥 Facebook : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
🖼 Instagram : www.instagram.com/ilovebureau
🎶 TikTok : www.tiktok.com/@ilovebureau
📲 Line : https://lin.ee/o0AQ8ya
▶️ YouTube : www.youtube.com/c/NationalCreditBureau
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau