เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) : สถานการณ์​ตั้งการ์ดไม่ให้ตกฝั่งคนปล่อยกู้ : วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2564 :

สถานการณ์​ตั้งการ์ดไม่ให้ตกฝั่งคนปล่อยกู้

ความมั่นคงของสถาบันการเงินในยามที่สถานการณ์​ความมั่นคงของฝั่งลูกหนี้สั่นคลอนจากการเกิด Income​ shock เนื่องจากข้อจำกัดของการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ​ ตามเงื่อนไขความปลอดภัยทางสาธารณสุข​ และต้องประคองตัวในการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้แบบปรับโครงสร้างไป​ ทำมาหากินไป​ สำรองหนี้สงสัยจะสูญกันไป​ อาการประมาณว่า​ “ซื้อเวลา​ แก้กันไปแบบทุลักทุเล” ขณะเดียวกันการควบคุมต้นทุน​ การบริหารความปลอดภัยของบุคลากร​ การป้องกันไม่ให้ระบบล่มในการให้บริการ​ การสร้างกำแพงป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ สุดท้ายคือต้องหาผลตอบแทนมาถวายผู้ถือหุ้น​ ซึ่งก็เรียกร้องเอาแบบไม่สนใจว่าเกิดโรคระบาดหรือไม่​ 

ในส่วนของสถาบันการเงินภาคเอกชน​ ก็ว่ากันไปตามแต่แนวคิด​ แนวทาง​ การที่จะตอบสนองนโยบายภาครัฐแบบสุดลิ่มทิ่มประตู​ รับทั้งหมดก็น่าจะไม่ใช่​ ลักษณะก็คงเป็นไปแบบให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด​ เหตุเพราะมาตรฐานการกำกับดูแลและมาตรฐาน​การบัญชีมันค้ำคออยู่หลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น​ การปล่อยกู้​ soft loan นั้นถูกระบุว่าต้องเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กิจการที่มีศักยภาพ​แต่ได้รับผลกระทบ​ ต้องติดตามการใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์​ และห้ามเอาเงินกู้นี้มาใช้คืนหนี้เดิม เป็นต้น​ แค่เรื่องวิเคราะห์​ว่า​ อะไรคือศักยภาพ​ จำนวนครั้งการปรับโครงสร้างหนี้​ อัตราดอกเบี้ยที่คิดไว้เดิมตามสัญญาเก่ากับอัตราดอกเบี้ยที่จะคิดใหม่ตามบันทึกต่อท้ายการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคำนวณหาความสูญเสียมาบันทึกสำรองก็แย่แล้ว​ ยังไม่นับเรื่องการบริหาร​ สำรองพึงกัน​ กับสำรองทั่วไปที่จะเป็นเขื่อนรองรับหนี้เสียที่จะไหลลงมาเพิ่มตามสถานการณ์​ต้องเพียงพอ​ เหมาะสม​ ภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจ​ไม่เกิน​ 2% ท้ายสุดคือการพูดคุยให้ตกผลึก​ เข้าใจ​ มองในมุมเดียวกันกับบรรดาผู้ตรวจที่​ conservative thinking ซึ่งมีความฝังใจในความกลัวผีจากวิกฤติ​สถาบัน​การเงิน​ปี​ 2540​ อีกเป็นกองทัพ​ 

ผู้เขียนได้เห็นข่าวการตั้งการ์ด​ของผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ​ ที่ต้องรับนโยบายช่วยคนเดือดร้อน​พร้อมไปกับการจัดการฐานะความมั่นคงแล้ว​ บอกตรง ๆ ว่าเห็นแล้วเหนื่อยแทน​ แต่ก็ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ทำงานตัวเป็นเกลียว​ในเวลานี้​ ตัวอย่างเช่น

1. ธนาคารออมสิน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ปี​ 2564​ นี้จะได้มีการตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมอีก 11,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งฐานะการเงิน ให้มีความพร้อมนำไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และอาจประสบปัญหาผ่อนไม่ไหวในอนาคต ซึ่งเป็นการตั้งสำรองเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากปลายปีที่ตั้งไปแล้ว 12,400 ล้านบาท และหลังจากนี้​ ธนาคารออมสินก็ยังมีแผนตั้งสำรองเพิ่มอย่างต่อเนื่อง​ มุ่งเน้นดูแลลูกหนี้และแก้ไขหนี้กับลูกค้ารายเดิมเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาไปได้แล้วกว่า 6 แสนราย และตั้งเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะช่วยเหลือได้ไม่ต่ำกว่า 8 แสนราย ขณะที่สัดส่วนหนี้เสียยังทรงตัวแต่คาดว่าไตรมาส​ 2 จะมีลูกหนี้ตกชั้นกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้ประเมินไว้แล้วและจะได้หาแนวทางช่วยเหลือ

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุในข่าวว่า​ ปี​ 2564​ นี้ได้มีการตั้งสำรองตามแผนงานประจำปีซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังตั้งสำรองส่วนเกินเพื่อรองรับผลกระทบโควิด-19 และมาตรฐานบัญชีใหม่โดยล่าสุดถึง 30 เมษายน 2564 ธนาคารตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มไปแล้ว 4,350 ล้านบาท สะสมรวมเป็น 101,450 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อหนี้เสียที่ 182% ขณะที่เป้าหมายทั้งปีจะตั้งสำรองเพิ่มถึง 8,340 ล้านบาท สะสมเป็น 104,600 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 208% ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งรองรับความเสี่ยงได้​ (ผู้เขียนจะเห็นได้ว่ามีการเร่งกันสำรองลูกหนี้แม้จะเป็นสินเชื่อบ้านให้สูงเป็นสัดส่วนเกิน​ 200% ของจำนวนที่คาดว่าจะมีปัญหา)

 

3.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ระบุว่ามีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 12,396 ล้านบาท ทำให้มีอัตราส่วนเงินทุนสำรองต่อหนี้เสียเพิ่มเป็น 220% ซึ่งอยู่ในระดับแข็งแกร่งรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ ขณะที่หนี้เสีย ณ ไตรมาสแรกอยู่ 4.19% คิดเป็นมูลหนี้ 5,625 ล้านบาท

4.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุต่อสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมาได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการบริหารจัดการหนี้เสียอย่างต่อเนื่อง ส่วนครึ่งปีหลังคาดจะไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มเลยเพราะปีที่แล้วตั้งสำรองส่วนเกินไว้มากจึงเพียงพอรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19​

5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่าปี​ 2564​ มีแผนตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 39,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งทำให้​ ธ.ก.ส. มีเงินสำรองสะสมในสิ้นปีเพิ่มเป็น 4.1 แสนล้านบาท ส่วนยอดหนี้เสียปัจจุบันอยู่ที่ 3.85% และคาดว่าถึงสิ้นปีดำเนินการ 31 มีนาคม 2565 จะเพิ่มเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.98% ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ 

จากรายงานข่าวของกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้มีการเร่งตั้งสำรองรองรับความเสี่ยงจากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท และครึ่งปีหลังยังมีแผนตั้งสำรองเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งฐานะการเงิน ให้สามารถรับมือกับลูกหนี้ที่ผ่อนไม่ไหวและอาจกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตได้​ตามสมควร​ ผู้เขียนเห็นว่า​ การตั้งการ์ด​ไม่ให้ตก​ การสนองนโยบายภาครัฐ​ การเตรียมตัวกับมาตรฐาน​การบัญชีแบบสากล​ การสร้างเขื่อนกันสำรองหนี้สงสัย​จะสูญที่คาดว่าจะไหลลงมา​ในระดับนี้ก็ต้องบอกว่าการที่จะเห็นตัวเลขกำไรฟู่ฟ่าคงไม่ใช่​ และท้ายสุดคือสถานการณ์​จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรระหว่างการกลายพันธุ์​ของไวรัส​โควิด-19 การจัดการผู้ติดเชื้อ​ การกระจายการฉีดวัคซีน​ การเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว​ การเปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ​มากขึ้น​ แต่อย่างน้อยในวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เราก็สามารถไปออกกำลังกา​ยในสวนสาธารณะ​และนวดเท้าได้แล้ว… 

ขอบคุณ​มากครับที่ติดตามอ่าน