เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) : พ.ร.ก. มาแล้ว​ การ​ Jump Start เพื่อเดินธุรกิจต่อไปก็จำเป็น : วันจันทร์ที่ 12 เมษายน2564

เศรษฐกิจ​ต้องพึ่งจิตใจ

ในท่ามกลางข้อมูล​ที่ไหลบ่า​ บ้างก็มีที่มา​ บ้างก็มาลอย ๆ​ บ้างก็อ้างว่ามาจากคุณหมอ​ บ้างก็ตั้งตนเป็นคุณหมอ (อาจมีปมว่าตอนนั้นเอ็นทรานซ์ (Entrance)​ไม่ติดแพทย์​ เลยสะกดจิต​ตัวเองให้เป็นคุณหมอตอนนี้ด้วยการแชร์​ข่าวมั่ว)​ ก็ไม่ว่ากัน​ จนบรรยากาศ​ตอนนี้ของประเทศที่เคยมีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นเลขศูนย์​อันดับต้น ๆ ของโลกเมื่อหลายเดือนก่อนโน้น​ กลับมาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 2,000 คนต่อวัน​ มีความตื่นตระหนกแต่ไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง​ ได้แต่โยนให้เป็นภาระสาธารณสุข​และบุคลากรท​างการแพทย์​ ไม่ได้ดั่งใจก็ลงเฟซบุ๊ก… เคยถามตนเองหรือไม่ว่า​ ในยามนี้ท่านจะสร้างศึกสงครามบนโลกการสื่อสารกับใคร ใครเป็นอริราชศัตรูของเรา ไม่มีเลย… มันคือความกลัวของตัวเรา​ ก็ไหนว่าเราเป็นชาวพุทธ ร่ำเรียนมาว่า​ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย​ ล้วนเป็นอนิจจัง​ ความรู้ความตั้งใจตอนลาพักร้อน​ ช่วงวันหยุดไปปฏิบัติธรรมมันหายไปไหน​ เราทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเรือลำเดียวกัน​ หากแต่เราอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน​ หากเรายังไม่มี วินัยและความเมตตาต่อกัน​ ยากที่จะหนีพ้นไปกับสงครามนี้​ ที่สุดมันคือโศกนาฏกรรม​ร่วม​ 
ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านลองอ่านถ้อยความเหล่านี้ที่เป็นหลักยึดของมดงาน บุคลากร​ทางการแพทย์​ ทั้งชายและหญิงที่เป็นทหารราบแนวหน้า​ แล้วถามใจท่าน ๆ รวมถึงตัวผู้เขียนเองว่า​ ท่านเหล่านั้นมีวินัยและความรักความเมตตา​ต่อผู้คนไม่ว่า​ ยากดีมีจน จะนิสัยดี​นิสัยเลว (บางคนต้องบอกว่าเลยชั่วไปหลายกิโลเมตร) จะมีตำแหน่งหรือไม่​ อยู่หรือไม่​ ผู้เขียนคิดว่า​ คุณหมอ​ คุณพยาบาล​ เวรเปล​ แม่บ้าน​ มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม​ ถ้อยคำนั้นมีอยู่ว่า
ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ลาภ ทรัพย์และชื่อเสียงก็จะตกแก่ท่านเองเมื่อท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นคุณหมอเท่านั้นแต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย
คุณลักษณะสำหรับการเป็นแพทย์นั้น คือ ความเชื่อถือไว้วางใจ
1.ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือ มีความมั่นใจ
2.ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือ ความเป็นปึกแผ่น
3.ท่านต้องได้รับความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือ ความไว้ใจของคณะชน
คุณสมบัติ 3 ประการนี้เป็นอาวุธ เกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์ การจะได้รับความไว้ใจของคนไข้ของท่าน ถือสุภาษิตว่า ใจเขา ใจเรา
กลับมาที่ระบบเศรษฐกิจ​ไทย​ เครื่องยนต์​ที่จะลืมตาอ้าปากได้คงจะมีแต่เรื่องการส่งออก​ เพราะประเทศใหญ่ ๆ ต่างกลับมามีการเจริญเติบโต​และหากประเทศ​เหล่านั้นตั้งหลัก​ และนำเข้าสินค้าไทยเราเพิ่มได้แล้วก็น่าจะทำให้ประเทศเราเติบโต​ได้พื้น ๆ ก็ต้องมีว่า​ สัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เติบโตได้สัก​ 2% ขึ้นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์​พูดคุยกันในเวทีเสวนาของ​ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute หรือ TDRI) ​ในส่วนการใส่เงินของภาครัฐในการเยียวยา​ การ​กระตุ้น​ การฟื้นฟูก็คงเป็นไปตามตัวเลขที่เปิดเผย​ คงเดินไปตามระบบราชการ (แบบบ่น ๆ เบื่อ ๆ กันไป ซึ่งไม่ได้เป็นแต่ประเทศ
ในการเดินทางร่วมกันของปวงชนชาวไทย​ จนตลอดรอดฝั่ง​ จะชั่วดีถี่ห่างก็ไทย​ด้วยกัน​ ชาวสาธารณสุข​และบุคลากรทางการแพทย์​ได้ทำให้เห็นเป็นประจักษ์แล้ว​ เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ทำในสิ่งที่เรียกกันว่าวินัยและความรักความเมตตาต่อกันแล้วหรือไม่อย่างไร​ เศรษฐกิจ​มีชีวิต​ ต้องพึ่งวินัย​ พึ่งความรักความเมตตาก็วันนี้แหละครับ