เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) “การผ่อนผันผ่อนปรนลูกหนี้ที่ถูกน้ำท่วม” www.posttoday.com วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

“การผ่อนผันผ่อนปรนลูกหนี้ที่ถูกน้ำท่วม”

สถานการณ์อุทกภัยหรือการเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงพอสมควรในภาคอีสานของไทยเราในหลายจังหวัด โดยบางจังหวัดระดับน้ำท่วมได้สูงเกินระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา เรียกว่าประกาศเรื่องฝนแล้งให้เป็นอุบัติภัยยังไม่ทันสิ้นเสียงก็กลับมาเป็นฝนตกหนัก ถึงหนักมาก จนในที่สุดกลายเป็นน้ำท่วมรุนแรงอย่างที่เห็น

  1. ในเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนก็ว่ากันไปนะครับ ความเสียหายในทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ข้าวในนา พืชไร่พืชสวนก็คงจะมีหน่วยงานเข้าไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการ ตามแบบที่เคยทำกันมา แต่ก็อยากให้มันรวดเร็วแบบ 4.0 ไม่ใช่ 0.4
  2. ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกประกาศ หนังสือเวียนแจ้งกับสถาบันการเงินคนที่เป็นเจ้าหนี้ให้ดำเนินการผ่อนผันผ่อนปรนตามเกณฑ์แล้ว มีการวางหลักเกณฑ์ว่าใครต้องทำอะไร ทำอย่างไร และจะมีผลในส่วนของการรายงานตามมาตรฐานการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ต้องขอปรบมือให้ที่ทำออกมารวดเร็วแบบทันใจชาวบ้าน
  3. สถาบันการเงินคนให้กู้ก็มีเรื่องต้องให้คิดให้ทำมากขึ้นในหลายเรื่อง

3.1 ซ่อมแซมส่วนของสำนักงานของตนให้กลับมาพร้อมใช้งาน สาขาและตู้ ATM ที่เสียหายคงเร่งดำเนินการ

3.2 ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ในพื้นที่และได้รับผลกระทบ?ตามเกณฑ์ตามสิทธิ์ เพื่อรักษาขวัญและกำลังใจ

3.3 ดำเนินการออกมาตรการลดผลกระทบการชำระหนี้ของลูกค้า เช่น มีโครงการผ่อนผันผ่อนปรนการชำระหนี้ที่ถึงกำหนด มีการให้ลูกหนี้พักหนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์และรักษาธุรกิจของลูกหนี้ให้เดินหน้าต่อไป

3.4 ลดเรื่องการติดตามหนี้แบบเข้มข้นในส่วนของลูกหนี้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพราะความสามารถในการชำระนี้อาจตกหล่นลงไปบ้างในเวลานี้ การติดตามทวงถามก็ต้องทำแต่พอดี ถูกกาลเทศะ

  1. เครดิตบูโรเราก็มีการออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังสมาชิก 100 แห่ง ว่าหากสมาชิกได้ออกโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ?ผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วให้รายงานตามข้อเท็จจริงเช่น เข้าปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายสมาชิกเอง การแจ้งรายงานก็ต้องถือว่าลูกหนี้ปกติ ไม่ใช่ค้างชำระ ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ อย่าส่งข้อมูลว่าลูกหนี้เป็นคนที่ค้างชำระเข้ามาในระบบ เพราะจะเป็นการทำร้ายลูกหนี้ นอกจากที่เขาต้องประสบกับน้ำท่วมแล้ว
  2. ตัวลูกค้าเองก็ควรสำรวจความเสียหาย ถ่ายภาพความเสียหายด้วยมือถือตนเองเก็บไว้เป็นหลักฐาน พอน้ำลด มีเวลาแล้ว ให้รีบติดต่อ ขอคำแนะนำเข้าโครงการผ่อนผันผ่อนปรนให้เรียบร้อย อย่าไปคิดว่าเจ้าหนี้จะรู้ได้เอง ต้องทำเองยื่นเองให้แน่ใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับ

ทั้งหลายทั้งปวงคือเราคนไทยต้องช่วยกัน เวลานี้ ยามนี้ เมื่อเกิดความลำบากขึ้น ชั่วดีถี่ห่างก็คนไทยด้วยกัน มันจึงจะไปรอด ถ้าใครคนใดคนหนึ่งธุระไม่ใช่ก็จบเห่กัน หน้าที่ใครหน้าที่มัน ทำให้เต็มที่เพื่อช่วยคนไทยด้วยกันครับ

ขอบคุณครับที่ติดตาม