คอลัมน์ : เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เครดิตบูโรไม่เกี่ยวกับข้อมูลลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย : นสพ.โพสต์ทูเดย์ : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการปล่อยข่าวสารอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในห้องสนทนา กลุ่มไลน์ ความว่ามีการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาที่เครดิตบูโร และจะมีผลให้ผู้ลงทะเบียนกู้เงินไม่ได้ ผ่อนของไม่ได้ ต้นตอของข่าว

ทางเครดิตบูโรไม่ทราบอย่างแน่ชัด เพราะสิ่งที่สื่อกันนั้นมีลักษณะขยายความต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ ผ่านการเสนอความเห็น (Comment) โดยเริ่มจากระบุว่าผู้ลงทะเบียนถูกหลอกจากภาครัฐ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย จากนั้นก็มีคนมาให้ความเห็นต่อว่าคนที่ไปลงทะเบียนมีรายได้น้อยไม่ถึงแสนบาทต่อปี แล้วรีบสรุปว่าไม่มีเครดิต เงินกู้เดิมจะถูกเรียกคืน เป็นต้น ต้องยอมรับว่าผู้กระทำการดังกล่าวหวังผลการแพร่กระจายความเท็จ มีลักษณะ ตระเตรียมการมาพอควร ยากที่จะเอาผิดได้อย่างชัดเจน แต่หวังผลการแพร่กระจายความเท็จมากกว่า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเลย โดยเฉพาะความเข้าใจของผู้ลงทะเบียน

ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้สิ่งที่เครดิตบูโรทำคือรีบอธิบายความจริงที่ถูกต้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อผ่านห้องสนทนา ผ่านเครือข่ายสื่อที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบซึ่งเสนอแต่ความจริง โดยระบุว่า

1.ในทางกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตนั้น เครดิตบูโรไม่สามารถจะไปรับข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูล หรือ เปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลเครดิต และไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดรองรับ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอันมีโทษในทางอาญา เครดิตบูโรขอยืนยันว่า เครดิตบูโร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการใดๆ ในเรื่องข้อมูลเครดิตต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

2.การใช้ข้อมูลเครดิตในปัจจุบันของสมาชิกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลคนละชุดกับข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกข่าวลือกล่าวอ้าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลที่เครดิตบูโรได้รับเข้าฐานข้อมูลจะต้องมาจากการนำส่งของสมาชิกสถาบันการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 96 แห่งเท่านั้น และอยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล

เครดิตบูโรมีข้อสังเกตว่า รัฐบาลทำโครงการนี้อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบหลายขั้นตอน จนได้กลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือ และเงินงบประมาณถูกส่งผ่านตรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่หายหกตกหล่นระหว่างทาง ไม่มีการสวมชื่อคนตาย คนมีฐานะ จนเกิดความพึงพอใจ ใช้ได้จริง เหตุใดจึงมีคนใจอคติ คิดร้ายต่อเศรษฐกิจ ออกมาเล่าความเท็จ ให้ความเท็จ ก็คงเพราะทำใจไม่ได้หรืออย่างไรที่เห็นคนทำดี ทดแทนคุณแผ่นดิน และช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอในสังคม เราทุกคนควรประณามการกระทำที่บ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

เครดิตบูโรจึงขอปฏิเสธและยืนยันอย่างชัดเจนว่า เครดิตบูโรไม่มีส่วน และไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวได้แม้แต่รายการเดียว เพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้ที่ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงนี้ต้องถือว่าเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการทำให้เกิดความเข้าใจผิด”

ผู้เขียนอยากตั้งคำถามถึงท่านที่ทำเรื่องเหล่านี้ว่า “ใจของท่านทำด้วยอะไร ที่ไปทำร้ายคนไทยที่ไปลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปทำให้ท่านเหล่านั้นทุกข์จากความเท็จทำไม” แผ่นดินนี้ศักด์สิทธิ์นะครับ ใครทำกรรมไว้เช่นใดก็จะได้รับผลเช่นนั้น…ผมเชื่อในกฎธรรมชาตินี้เสมอ