3 สิ่งต้องห้ามเพื่อสุขภาพการเงินแข็งแรง

“การออม = การซ้อมก่อนกู้”

จะทำอะไรให้ได้ดี ย่อมต้องมีการฝึกซ้อมให้ชำนาญ มาออมเงินกันตั้งแต่วันนี้ และยึดหลัก 3 สิ่งต้องห้ามเพื่อสุขภาพการเงินที่แข็งแรงในอนาคตข้างหน้ากันดีกว่า

  1. หน้าใหญ่ไร้เงินออม : ทำตัวหน้าใหญ่ จ่ายให้เพื่อนตลอด แต่จริงๆ แล้วไม่มีเงินออมเลยซักบาท
  2. ก่อร่างสร้างหนี้ : กู้หนี้ยืมสิน เพียงเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย ของไม่จำเป็น
  3. ซื้อของไม่ดูความคุ้มค่า : ไม่รู้จักใช้เงิน ซื้อของที่ไม่คุ้มกับจำนวนเงินที่เสียไป