“ทางด่วนแก้หนี้” โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

“ทางด่วนแก้หนี้” โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th

ข้อมูลตามแนบ“ทางด่วนแก้หนี้”
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) แบงก์ชาติ ได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน
ช่องทางนี้เป็นช่องทางเสริมในช่วงที่มาตรการเว้นระยะเพื่อลดการแพร่เชื้อ (social distancing) ทำให้ติดต่อหรือเดินทางไม่สะดวก ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการเงิน
ในภาวะปัจจุบัน การที่สถาบันการเงินและลูกค้าสามารถตกลงปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญมาก ที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่น
http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx

เราจะปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันเพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือพื้นฐานขั้นต่ำในการช่วยเหลือลูกหนี้
https://www.bot.or.th/…/Pressan…/Press/2020/Pages/n1763.aspx

ทั้งนี้ แต่สถาบันการเงินยังมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ด้วย ที่ https://www.bot.or.th/…/FinancialInst…/Pages/FI_Support.aspx

#COVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน