ชำระหนี้ครบหมดแล้ว ทำไมในรายงานข้อมูลเครดิต ยังปรากฎข้อมูลค้างชำระอยู่

จ่ายหนี้ครบหมดแล้ว ทำไมเมื่อไปตรวจเครดิตบูโร ข้อมูลเครดิตของเราถึงยังมีประวัติค้างชำระอยู่ 

รายงานข้อมูล เปรียบเสมือน “สมุดพกด้านสินเชื่อ” โดยจะเก็บข้อมูลประวัติการชำระเงินตามข้อเท็จจริงทั้ง ในกรณี “ค้างชำระ” และ “ไม่ค้างชำระ” โดยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้เครดิตบูโรเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยข้อมูลจะทยอยเลื่อนออกจากฐานข้อมูลเมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้ครบ และทำการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร มีหน้าที่นำส่งข้อมูลการปิดบัญชีมายังเครดิตบูโรในเดือนถัดไป โดยเครดิตบูโรจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 วันเพื่ออัพเดตข้อมูล ซึ่งในช่วงระหว่างนี้ถ้าเรารักษาวินัยทางการเงินไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก ก็จะสามารถมีประวัติเครดิตที่ดีได้อีก #เครดิตบูโร